Japan

Gifu

122, Nakasakuramachi 1,

kakamigahara-shi, Gifu

80-21, Hayashi-machi 6,

Ogaki-shi, Gifu

Chuo St, Hachiman-cho,

Gujyo-shi, Gifu

Call/0583-83-2711

Call/0584-77-1620

Call/0575-65-2427

Shizuoka

7, 7F Shizuoka-Parco, Konya-machi 6,

Aoi-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka

3, Tennoucho Suwa1981, Hamamatsu-shi, Higashi-ku, Shizuoka

Call/054-275-5530

Call/053-411-3400

Aichi

91, Minamikawa-cho, Nishi-ku, Nagoya, Aichi

4-5, 9F SKYLE, Sakae 3, Naka-ku,

Nagoya-shi, Aichi

450, MinamiOodaka 2, Midori-ku,

Nagoya-shi, Aichi

5, Sotoyama 38, Tosaki-cho, Okazaki-shi, Aichi

Call/052-504-2481

Call/052-243-1484

Call/052-629-5101

Call/056-459-1077

10-11, Seirijigyouchinai 5, Nagakutechuotochi-ku, Nagakuteshi, Aichi

11, Nishichaya 2, Minato-ku, Nagoya-shi, Aichi

29-1, 5F Nagoya-PARCO Higashi, Sakae 3, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi

Call/052-309-3560

Call/052-264-8316

Call/0561-64-5320

Mie

1805 Tennokawahara, Obira-cho,

Yokkaichi-shi, Mie

1-2, Shonohayama 4,

Suzuka-shi, Mie

Call/059-330-0625

Call/0593-75-0538

Allies Custom Cables and Plugs

© Copyright 2008. All Rights Reserved.

Tri-sound.inc