Japan

Ibaraki

5, Chuo-cho 2, Torite-shi,

Ibaraki

2-4, Miyamachi 1, Mito-shi,

Ibaraki

Call/0297-73-1540

Call/029-233-2121

Tochigi

Shimamura Music

Utsunomiya-PARCO

1-1, Babadori 3, Utsunomiya-shi,

Tochigi

Call/028-611-2179

utsunomiya@shimamura.co.jp

Gunma

3F AEON-mall Takasahi, Munadaka-machi 1400, Takasaki-shi, Gunma

1-1, 1F KEYAKI WARK-Maebashi,

Bunkyo-cho 2, Maebashi-shi, Gunma

2F AEON-mall Ota, Ishihara-cho 81,

Ota-shi, Gunma

60, Miyamachi 1, Omiya-ku, Saitama-shi, Saitama

Call/027-310-9715

Call/027-210-6350

Call/0276-47-8222

Call/048-658-5260

Saitama

8, Higashi-cho 2, Koshigaya-shi,

Saitama

1-1, Shinmisatolalacity 3, Misato-shi, Saitama

1, Shimoyanagi 420, Kasukabe-shi,

Saitama

2-1, Shin Tokorozawa-PARCO Let's B1F, Midori-cho1, Tokorozawa-shi, Saitama

1313, Yamamuro 1, Fujimi-shi,

Saitama

Call/048-990-3340

Call/048-950-5030

Call/048-718-3100

Call/04-2998-8255

Call/049-268-0660

Chiba

2, Chuokita 3,  Inzaishi,

Chiba

4-1, Irihune 1, Urayasu-shi,

Chiba

1-1, Yuukarigaoka 4, Sakura-shi,

Chiba

1-1, Onitaka 1, Ichikawa-shi,

Chiba

AEON-mall 2F, Wing-tuchiya 24,

Narita-shi, Chiba

Call/0476-40-7555

Call/047-381-4011

Call/043-487-4111

Call/047-370-1212

Call/0476-23-8250

1-10, Akasaka 2, Narita-shi,

Chiba

1, Toyosuna 1, Mihama-ku, Chiba-shi,

Chiba

1-8, 2F AEON-mall, Yamate 1,

Funabashi-shi, Chiba

18-1, PARCO A-5F, Maehara-nishi 2, Funabashi-shi, Chiba

175, Wakashiba, Kashiwa-shi,

Chiba

Call/0476-28-0511

Call/043-350-4800

Call/047-437-6595

Call/047-474-1100

Call/04-7135-7305

6-1, Oshimata 1, Kashiwa-shi,

Chiba

1-3, Midorigaoka 2, Yachiyo-shi,

Chiba

2-3, 2F Higashiguchi 2-Bangai QUARTIER-5, Kashiwa 1, Kashiwa-shi, Chiba

Call/04-7190-3810

Call/047-459-8310

Call/04-7164-8770

Tokyo

16-13, 6F, Sakuragaoka-cho, Shibuya-ku, Tokyo

1, 2F Burian-Shibuya Bldg, Sakuragaoka-cho 2, Shibuya-ku, Tokyo

1, B1F Burian-Shibuya Bldg, Sakuragaoka-cho 2, Shibuya-ku, Tokyo

2-11, Ogino Building, Sakuragaoka-cho, Shibuya-ku, Tokyo

AS Bldg, 55, Kandasakumakawagishi, Chiyoda-ku, Tokyo

Call/03-6455-1969

Call/03-3477-0089

Call/03-5459-6550

Call/03-5428-5094

Call/03-3862-0069

36-1, Higashi-Ikebukuro 1, Toshima-ku, Tokyo

36-1,B1F Higashi-Ikebukuro 1, Toshima-ku, Tokyo

2, 2F Shibuya-BEAM Bldg, Utagawa-cho 31, Shibuya-ku, Tokyo

3-2, 1F Chikatetukaikan Bldg, Shinjuku 2, Shinjuku-ku, Tokyo

2, 2F Yellow, Kandasurugadai 2,

Chiyoda-ku, Tokyo

Call/03-3989-0069

Call/03-5958-4558

Call/03-3770-1484

Call/03-3350-1484

Call/03-3233-1484

50-35, 7F P'Parco Bldg, Higashi-Ikebukuro 1, Toshima-ku, Tokyo

7-17, 7F Marui-Inoue kyodo Bldg, Akebono-cho 2, Tachikawa-shi, Tokyo

20-16, 2F Takayamaland Bldg, Jinnan 1, Shibuya-ku, Tokyo

14-2, Kandanishiki-Cho 1, Chiyoda-ku, Tokyo

1-9, Kandasurugadai 2, Chiyoda-ku,

Tokyo

Call/03-3980-1484

Call/042-528-1484

Call/03-3496-4850

Call/03-3233-3477

Call/03-5281-9260

2-25, Kandasurugaidai 2, Chiyoda-ku,

Tokyo

9-19, Nishikasai3, Edogawa-ku,

Tokyo

30-1, 6F Seibushinjuku-PePe, Kabuki-cho 1, Shinjuku-ku, Tokyo

21-1, Tamagawa 2, Setagay-ku,

Tokyo

3, Miyoshinosakuragi 237, Hirai,

Hinode-cho, Nishitamagun, Tokyo

Call/03-3292-3431

Call/03-3675-1151

Call/03-3207-7770

Call/03-5797-5464

Call/042-588-8606

17-1, Nishiaraisakae-cho 1, Adachi-ku, Tokyo

1-17, B1F Mina-Machida, Haramachida 4, Machida-shi, Tokyo

1-6, 4F Frente Minami-Osawa, Minami-osawa 2, Hachioji-shi, Tokyo

27-1, Myojin-cho 3, Hachioji-shi,

Tokyo

5-1, Kichijojihon-cho 1, Musashino-shi, Tokyo

Call/03-3848-7666

Call/042-710-6088

Call/042-653-3430

Call/042-656-7321

Call/0422-28-0560

27-14, 7F LIVIN-Kinshicho 7F, Koutoubashi 4, Sumida-ku, Tokyo

21-6, 5F Akasakayamada Bldg, Akasaka2, Minato-ku, Tokyo

3-22, 2F Yamauchi Bldg, Roppongi 7, Minato-ku, Tokyo

16-15, Higashi-mukojima 2, Sumida-ku, Tokyo

28-8, B1F La・Berti-Shinjuku Bldg,

Shinjuku 6, Shinjuku-ku,Tokyo

Call/03-5600-3888

Call/03-6441-3921

Call/03-6804-2591

Call/03-3610-5888

Call/03-3207-2404

34-30, 5F, New-Funabashiya Bldg,

Nakano 3, Nakano-ku, Tokyo

16-7, B1F Highway Bldg, Dogenzaka 1, Shibuya-ku, Tokyo

12, Sakuragaoka-cho 16, Shibuya-ku,

Tokyo

13-22, Takamatu-Cho 3, Tachikawa-shi, Tokyo

4, Kandaogawamachi 1, Chiyoda-ku, Tokyo

Call/03-6382-5587

Call/03-5428-6739

Call/03-3463-0606

Call/042-523-2220

Call/03-3255-2755

35-17, Mano-Bldg, Shinjuku 3, Shinjuku-ku, Tokyo

5-6, Ginza 4, Chuo-ku,

Tokyo

4-18, B1F Joji-Forum Bldg, Kichijoji-honcho 1, Musashino-shi, Tokyo

12-7, 1F Kichijoji-MH Bldg, Kichijoji-honcho 2, Musashino-shi, Tokyo

Call/03-5363-7595

Call/03-3562-5051

Call/0422-23-2311

Call/0422-20-3255

Kanagawa

5, Wakamatsu-cho 1, Yokosuka-shi, Kanagawa

15-13, 6F Yokohama-Vivre, Minami-saiwai 2, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa

1, Ikonobe-cho 4035, Tsuzu-ku,

Yokohama-shi, Kanagawa

31-1, Nakagawachuo 1, Tsuzu-ku, Yokohama-shi, Kanagawa

1, Ougi-cho 13, Ebina-shi,

Kanagawa

Call/046-821-0700

Call/045-314-5255

Call/045-929-2588

Call/045-911-9411

Call/046-236-2180

1, Horikawa-cho 72, Saiwai-ku,

Kawasaki-shi, Kanagawa

11, Nishinin-cho 11, Kawasaki-ku,

Kawasaki-shi, Kanagawa

22, 1F Ario-Hashimoto, Oyama-cho,

Midori-ku 1, Sagamihara-shi, Kanagawa

1, Amanuma 10, Hiratsuka-shi,

Kanagawa

16-1, 7F , Minami-saiwai 2, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa

Call/044-520-8097

Call/044-221-5261

Call/042-700-0180

Call/0463-25-1320

Call/045-311-1484

YAMANO MUSIC CO., LTD.

GUITAR SPOT

1, 1F LA CITTADELLA-MAGGIORE, Ogawa-cho 4, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa

Call/044-210-1962

gu-spot@yamano-music.com

Allies Custom Cables and Plugs

© Copyright 2008. All Rights Reserved.

Tri-sound.inc