Japan

Kyoto

4, Fukakusafuchi-cho 1, Fushimi-ku,

Kyoto-shi, Kyoto

36, Takanonishibiraki-cho, sakyou-ku, Kyoto-shi, Kyoto

Call/075-647-2633

Call/075-707-0808

kyoto@shimamura.co.jp

Osaka

9-17, Nishi-shinsaibashi 1, Chuo-ku,

Osaka-shi, Osaka

12, 5F NU-Chayamachi Bldg,

Chayamachi 10, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka

9-13, AH Midoshimizumachi Bldg, Nishi-shinsaibashi 1, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka

1-43, Abenosuji 1, Abeno-ku,

Osaka

4-7, Ayumino 4, Izumi-shi,

Osaka

Call/06-6253-0069

Call/06-6486-1484

Call/06-6241-1484

Call/06-6627-7660

Call/0725-51-3440

7, 8F Umeda-LOFT, Chayamachi 16,

Kita-ku, Osaka-shi, Osaka

1, Senribanpakukouen 2,

Suita-shi, Osaka

85, Kuzuhahanazono-cho 10,

Hirakata-shi, Osaka

18, Dainichihigashi-cho 1,

Moriguchi-shi, Osaka

12, Rinkuminamihama 3,

Sennan-shi, Osaka

Call/06-6292-7905

Call/06-4864-8290

Call/072-864-0240

Call/06-6901-3525

Call/072-480-4060

1-101-116, Suminodou 2,

Daitou-shi, Osaka

1-1, Oogaito-cho 1,

Hirakata-shi, Osaka

15, Kakuda-cho 1, Kita-ku,

Osaka-shi, Osaka

9-4, Shinsaibashisuji 1,  Chuo-ku,

Osaka-shi, Osaka

6-32, 2F Anny's Bldg, Nishi-shinsaibashi 1, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka

Call/072-873-0046

Call/072-843-3000

Call/06-6361-2211

Call/06-6251-4592

Call/06-6282-6366

YAMANO MUSIC CO., LTD.

ROCK INN Nanba

1-60, 2F Nanba-city minami-kan, Nanba 5, Chuo-ku,Osaka-shi, Osaka

Call/06-6644-2839

namba@yamano-music.com

Hyogo

1-1, Ikejiri 4, Itami-shi,

Hyogo

1-1, Kouzudai 8, Kita-ku, Kobe-shi,

Hyogo

100, Koshienhachibancho 1,

Nishimiya-shi, Hyogo

5-26, 5F Vivre-Sannomiya, Sannomiya-cho 1, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo

520, Hosoe, Shikama-ku,

Himeji-shi, Hyogo

Call/072-787-8840

Call/078-983-3921

Call/0798-81-6651

Call/078-327-3611

Call/0792-31-2310

51-8, Higashisonoda-cho 6,

Amagasaki-shi, Hyogo

12-2, 3F Lin Bldg, Motomachi-Dori 1,

Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo

Call/06-6493-7775

Call/078-393-0125

Nara

20-1, Kyokugawa-cho 7,

Kashihara-shi, Nara

3-1, Nijouojiminami 1,

Nara-shi, Nara

Call/0744-20-1460

Call/0742-30-2520

Wakayama

Shimamura Music

Wakayama-AEON

732, Nakaazakusutani, Wakayama-shi, Wakayama

Call/073-480-5750

wakayama@shimamura.co.jp

Allies Custom Cables and Plugs

© Copyright 2008. All Rights Reserved.

Tri-sound.inc